Reisverslag John Verhagen, Januari 2016
THEMBALETHU  

Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat ik Gerard en Frieda Janssen uit Veghel leerde kennen.
Samen buurten op de loopband bij sportschool Rob van Dijk. Na afloop koffie en nog wat kletsen.
Vaak kwamen ze weken achter elkaar niet en vroeg ik me af of ze ziek waren.
Toen ze weer kwamen vroeg ik dat gewoon.

Gerard vertelde dat ze in Zuid-Afrika zaten.
Ze hebben daar een huis en hij vertelde wat ze daar zoal deden tijdens dat lange verblijf.
Ze hebben daar 3 weeskinderen geadopteerd, ruim 20 jaar geleden.
Ook ondersteunden ze  andere gezinnen daar die het erg moeilijk hebben.

Gerard en Frieda wilden nog meer doen voor de arme bevolking daar en zo leerden ze Thembalethu,
wat HOOP betekend, kennen. Een stichting in Zuid-Afrika die zich inzet voor weeskinderen en
kansarme mensen.
Ze besloten om Thembalethu Nederland op te richten om zo geld in te zamelen
om projecten voor de armen op te zetten.

Door mijn interesse in hun werk zei Gerard:''Ga gewoon een keer mee, dan kun je zien wat we doen''.
Vooral ook het feit dat er geen onkostenvergoedingen e.d. naar het bestuur gaan
en iedere euro bij de mensen komt sprak me aan.
Alle reiskosten e.d. worden door hun zelf betaald.

Ik dacht: eindelijk een organisatie waar geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
Ik was enthousiast en in januari ging ik met Gerard naar Zuid-Afrika.

Na een dagje rust gingen we meteen aan de slag.
We gingen kijken wat er aan projecten uitgevoerd was met het ingezamelde geld.
Waar nodig konden wij bijspringen om projecten af te ronden.
Iedere dag gingen we naar een andere locatie om te zien wat er al gerealiseerd was.
Gerard is iemand die de vaart erin houdt.
Belangrijkst is voedsel iedere dag en waar zieke mensen zijn gaan care-werkers
met ze naar het ziekenhuis voor onderzoek.
Ook verstrekken deze care-werkers HIV testen.
Medicijnen om dit te onderdrukken worden verstrekt.

In deze wijken waar we heen gaan heeft meer dan 50% het HIV virus.
We zijn ook bij een gezin geweest waar de oudste zoon van 19 jaar de vorige dag
was omgekomen bij een verkeersongeluk.
De care en veldwerkers regelen de papieren en de begrafenis.
De moeder uit het gezin is vorig jaar gestorven en de vader al langer geleden.
De oudste zoon is nu 17 en kan het gezin niet onderhouden.
Thembalethu zorgt ervoor dat ze eten krijgen en dat ze op termijn hun gezin zelf kunnen runnen.

Veel mensen in deze wijken komen uit Mozambique. Daar is de situatie nog slechter,
dus komen ze naar Zuid-Afrika in de hoop het daar iets beter te krijgen.
Op dit moment is de situatie nog slechter omdat door de aanhoudende droogte  veel oogsten mislukken.
En geen werk betekent hier geen voedsel. Prijzen van bijvoorbeeld aardappels, uien, maÔsmeel is in de
afgelopen weken verdriedubbelt.

De meeste mensen hier hebben nog een stenen huisje wat meestal uit 1 kleine ruimte bestaat waar in
gekookt, geslapen en geleefd word.
Slapen doen ze op de grond op een matje.
Het kan nog erger: in een wijkje bij Komatipoort staan hutjes gemaakt van afvalhout, plastic, karton etc.
Daar wonen zo'n 2500 mensen. Veel mensen proberen werk te vinden bij de boeren in de omtrek.
Vaak lopen ze 5-10 kilometer om naar hun werk te gaan. Sommige kunnen met een bus meerijden.
Stromend water en wc's zijn er niet.
Elke vrijdag gaan we daar naar toe met eten en kleren.
Tevens wordt gekeken of er zieken zijn die hulp nodig hebben. Allemaal situaties die heel schrijnend zijnÖ.
Gelukkig is er ook goed nieuws. De afgelopen 25 jaar zijn er veel weeshuizen, opvang en care-centers
opgericht om kinderen en ouders een beter leven te bieden.
Scholing staat hoog op het lijstje omdat dat een  beter toekomstperspectief
biedt voor de kinderen. Er gebeurd veel goed werk nu en ik ben blij dat ik een beetje bij kan dragen hieraan.

Terug in Nederland wil ik mensen vragen om ook hulp te bieden.

Nogmaals; iedere euro komt aan bij de hulpbehoevende en vooral kinderen en weeskinderen.

Wat mijzelf betreft wil ik graag weer terug om te helpen, het geeft veel voldoening en ik heb fijne,
lieve mensen leren kennen die zich onbaatzuchtig voor de armen in de wereld inzetten.

Gerard en Frieda bedankt dat ik met dit mooie werk in aanraking heb mogen komen!