THEMBALETHU  
Kidsclubs

Als de kinderen uit school komen zijn ze op zichzelf aangewezen; er zijn immers geen ouders meer en daarmee is er geen structuur en ook geen eten. Daarom zijn de kidsclubs ontwikkeld. In de kidsclubs van Jeppesreef en Buffelspruit komen dagelijks tussen de 100 en 150 kinderen. Ze worden daar opgevangen door vrouwen uit de buurt, die daarvoor zijn opgeleid. De kidsclubs werken als een magneet op de kinderen. Ze voelen zich hier thuis. Ze voelen zich hier veilig. Inmiddels zijn er 2 nieuwe kidsclubs bij gekomen in Block B (Plaatsnaam) en Schoemansdal. Sinds september 2011 krijgen ze allemaal dagelijks een maaltijd want honger is nog steeds een groot probleem. Door zonder honger te kunnen spelen, te dansen en te zingen kunnen ze blij zijn en leren met elkaar om te gaan. Ook kunnen ze hier begeleiding krijgen bij hun huiswerk. Als het nodig is krijgt een kind begeleiding/counseling; velen hebben in hun jonge leven al traumatische ervaringen opgedaan.

Door de kidsclubs bieden we de kinderen structuur, bestrijden we honger en leren ze vanzelf diverse sociale vaardigheden. Kinderen kunnen zich positief ontwikkelen. Speelgoed is helemaal nieuw voor hen; sinds november 2011 kunnen ze schommelen: groot feest! In elke kidsclub werken twee vrijwilligers en twee koks, die een kleine vergoeding krijgen voor hun trouwe werk, zolang wij goede sponsors hebben.

Met uw hulp hebben we 2 extra kidsclubs kunnen openen. We zijn op dit moment druk bezig met een goede voedselvoorziening voor deze vele weeskinderen. Hierbij vragen wij uw financiŽle steun.
terug naar home