Thembalethu Nederland biedt vooral ondersteuning door het inzamelen van geld om de projecten in Zuid-Afrika te kunnen realiseren. Desgevraagd geven we advies en hulp bij activiteiten als de opzet van het educatiecentrum, de kidsclubs, de studenten en de scholing van de vrijwillige careworkers.

Het ideaalbeeld is natuurlijk dat de mensen van Thembalethu Nkomazi de hulp van Thembalethu Nederland in de toekomst niet meer nodig hebben. De beste manier om mensen te helpen is immers door hen te leren hoe zij op eigen benen kunnen staan en onafhankelijk nieuwe initiatieven kunnen opzetten.

Soms houdt het ook in samen te werken met andere instanties in Nederland.
Vaak helpen we ook heel praktisch mee met het bouwen van een omheining of het inrichten van een keuken. We zorgen voor boeken en computers en we ondersteunen het managementteam.
Intensief contact is nodig met Zuid-Afrika. Elk jaar gaan mensen, bestuursleden en vrijwilligers, vanuit Nederland op eigen kosten naar Mpumalanga. Zij bekijken de stand van zaken en stimuleren de voortgang van de processen. Zij bieden advies en expertise en zonodig noodhulp.Ondersteuning
THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
- Onderdak
- Onderwijs
- Ondersteuning

Over Thembalethu
- Thembalethu NL

Noodhulp

Werkbezoeken

Partners

Wat kunt u doen?

Contact