"Education is the great engine of personal development." (Nelson Mandela) "Opleiding is de grote motor van persoonlijke ontwikkeling."

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er iemand is die niet voor de volle 100% achter deze uitspraak van Nelson Mandela staat. Naast Onderdak is Onderwijs dan ook een belangrijke poot van onze projecten.

Basisschool
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen in Zuid-Afrika gratis naar school. Alle kinderen moeten wel een schooluniform dragen. Heb je daarvoor geen geld? Dan betekent het meestal dat je niet naar school gaat. Thembalethu Nederland zorgt ook voor uniformen. Per jaar deelt zij tussen 50 en 100 uniformen uit.

Kidsclubs
De kinderen kunnen na schooltijd terecht bij de kidsclubs van Thembalethu. Ze kunnen hier onder andere sporten, spelen en een warme maaltijd krijgen. Meer informatie kunt u lezen bij Kidsclubs.


Onderwijs
THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
- Onderdak
- Onderwijs
- Ondersteuning

Over Thembalethu
- Thembalethu NL

Noodhulp

Werkbezoeken

Partners

Wat kunt u doen?

Contact