Heeft u een vraag, opmerking of goed idee? Neem dan contact met ons op!

Postadres
Stichting Thembalethu
Molenbeemden 104
5461 BE Veghel

Telefoon
0413-344446

E-mail
info@thembalethu.nl

Donaties
U kunt uw bijdrage storten op:


Algemeen Rekeningnummer NL05 INGB 0004 8875 66
t.n.v Thembalethu Nederland en vermeld desgewenst uw doel:
onderwijs, onderdak of ondersteuning.


Kamer van Koophandel nummer: 17169737

NB: Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting
Contact
THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
- Onderdak
- Onderwijs
- Ondersteuning

Over Thembalethu
- Thembalethu NL 
               
Noodhulp

Werkbezoeken

Partners

Wat kunt u doen?

Contact