Huisjes
In de dorpen rondom Thembalethu zijn ruim 4000 weeskinderen. Soms is er een oma of tante die voor hen zorgt. Soms ook een zevenjarig meisje dat als hoofd van het gezin al de verantwoording heeft voor 2 of 3 jongere broertjes of zusjes. Het kan dan ook nog zijn dat ze zelfs geen huisje hebben. Een eigen huis en een veilig thuis is voor vele weeskinderen een eerste stap op weg naar zekerheid en zelfstandigheid.
Deze ervaringen waren de oorsprong van ons plan huisjes te bouwen om deze kinderen een dak boven het hoofd te geven. Sinds 2004 zijn er 46 huizen gebouwd. Via Sally McKibbin is er overleg met de 'chief', de burgemeester van het dorp, en kan er een stukje grond worden geregeld. Het liefst gewoon in het dorp zodat ze niet geÔsoleerd worden. Via gulle gevers in Nederland, bedrijven en particulieren zamelen we  het benodigde geld in. Voor sommige projecten krijgen we steun van 'de Wilde Ganzen'. Meer informatie: zie Huisjes

Kidsclubs
Onderdak is ook nodig voor naschoolse opvang, de zogenaamde Kidsclubs. We bouwden er de  afgelopen jaren vier, per kidsclub komen dagelijks ruim 100 kinderen bij elkaar die er ook een warme maaltijd krijgen. Meer informatie: zie Kidsclubs.

Educatiecentrum
In 2011 was het belangrijkste onderdakproject een Educatiecentrum te bouwen. Dit centrum werd in 2012 geopend en biedt een internetcafť, bibliotheek en ruimte voor studenten en voor cursussen. 

De Stichting Wilde Ganzen heeft een belangrijke financiŽle bijdrage geleverd aan de bouw van dit centrum. Voor de inrichting, apparatuur en scholing van medewerkers zoeken we nog fondsen. Een bijdrage leveren? Kijk bij 'wat kunt u doen' of op www.wildeganzen.nl.

Onderdak
THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
- Onderdak
- Onderwijs
- Ondersteuning

Over Thembalethu
- Thembalethu NL

Noodhulp

Werkbezoeken

Partners

Wat kunt u doen?

Contact