Partners
Met onderstaande partners vormt Thembalethu Nederland een samenwerking. Ze adviseren en ondersteunen ons bij het realiseren van activiteiten die vallen onder het Sustainability Plan(Duurzaamheid).

Wilde Ganzen wil zowel hier in Nederland als in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk mensen en middelen mobiliseren om met kleinschalige projecten de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden.
THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
- Onderdak
- Onderwijs
- Ondersteuning

Over Thembalethu
- Thembalethu NL
               
Noodhulp

Werkbezoeken

Partners

Wat kunt u doen?

ContactWereldkinderen ondersteunt projecten waarmee kinderen zonder thuis kunnen opgroeien in een gezin of gezinsvervangende situatie in eigen land.


De Verre Naasten (DVN) is het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland.