Wat kunt u doen?
Met 'Onderdak', 'Onderwijs' en 'Ondersteuning' helpt Thembalethu Nederland in Zuid-Afrika. Heeft ons werk u enthousiast gemaakt, steun ons dan! Zonder uw hulp kunnen wij niets.

Help ons door:
 • Donateur worden en maandelijks of jaarlijks een vast bedrag te storten.
 • Een eenmalige gift doen.
 • Een actie of evenement organiseren. Alle initiatieven zijn welkom!
 • U melden als ambassadeur of als vrijwilliger.
 • Ons helpen ons netwerk te vergroten. Vertel familieleden, vrienden, kennissen en collega's over Thembalethu Nederland.Met ieder bedrag helpt u ons. Stort uw gift op NL05 INGB 0004 8875 66 t.n.v. Thembalethu en u zorgt dan met:

 • € 10,00 dat een kind een week lang eten en vitamines krijgt
 • € 50,00 dat een kind een schooluniform en schoenen krijgt en naar school kan
 • € 100,00 dat een groepje kinderen een maand lang naar de kidsclub kan
 • € 200.00 voor het bouwen van een toilet (voor zieke mensen)
 • € 200.00 voor het beveiligen van een huisje (bescherming jonge meisjes)
 • € 750,00 dat een computer kan worden gekocht om te kunnen studeren
 • € 2.500,00 dat een wees een jaar kan studeren
 • € 6.000,00 een huis voor een heel gezin wordt gebouwd
 • € 7.500,00 dat een kidsclub een jaar kan functioneren: energie, eten, speelgoed etc.
 • € 15.000,00 dat een kidsclub wordt gebouwd


Wilt u voor een bepaald doel doneren vermeld dit dan bij uw gift!

Wilt u meer weten over hoe u kunt helpen? Neemt u dan contact met ons op.

THEMBALETHU  

Home

Kernaktiviteiten          
- Onderdak
- Onderwijs
- Ondersteuning

Over Thembalethu
- Thembalethu NL

Noodhulp

Werkbezoeken

Partners
       
Wat kunt u doen?

Contact